Detox organizmu podľa čínskej medicíny a vplyv telových sviečok

Čo sa vám vynorí pod spojením detoxikácia organizmu? Ak iba očista čriev vedzte, že tento pojem ponímate veľmi úzko. Ľudské telo je totiž motor, ktorý na svoj chod potrebuje dostatočnú starostlivosť a správne palivo. Ak sa tento fakt zanedbá a nie je mu dopriate potrebnej opravy, vedie to k poruchám na fyzickej, aj emočnej úrovni. Priblížme si preto očistu a jej prínos trochu inak. Pohľadom Tradičnej čínskej medicíny.

Jin, Jang a 5 elementov

Tradičná čínska medicína je postavená na pilieroch Jin a Jang. Ide o energetické protipóly, ktoré sú vzájomne závislé a nemôžu existovať bez seba. Napríklad hnev a láska – emócie, ktoré ovplyvňujú myšlienkové pochody pôsobiace na zdravie tela. Hnev spôsobuje stres, znižuje prúdenie krvi a lymfy. Láska práve naopak. Otvára a rozširuje.

Filozofia tohto prastarého spôsobu liečiteľstva človeka chápe ako súčasť prírody prepojených vzťahmi a väzbami, kedy je všetko vo vesmíre tvorené piatimi prvkami. Drevom, ohňom, zemou a kovom. Drevo povzbudzuje oheň, oheň sa rozkladá na popol, zem plodí kov, kov vytvára vodu a voda poskytuje vlahu drevu. Týchto 5 vzájomne sa vyživujúcich elementov prislúcha rôznym ročným obdobiam. Spomedzi nich je podľa TČM najvhodnejším na detox organizmu jar a jeseň. Podľa aktivity orgánov je ho však ideálne dodržiavať celoročne.

Ročný rytmus orgánov a detoxikácia organizmu

Tradičná čínska medicína špecifikuje každý mesiac na základe orgánov, ktoré sú v danom období ovplyvnené. Január je napríklad podľa nej mesiacom obličiek a močového mechúra, kedy je spolu s februárom najlepší čas na ich očistu. Naopak napríklad apríl patrí pečeni, ktorá v tele zohráva akúsi kontrolnú bariéru našich emócií.

  • Január a február –  obličky a močový mechúr – element vody;
  • marec a apríl – pečeň a žlčník – element dreva;
  • máj a jún – srdce a tenké črevo – element ohňa;
  • júl a august – dráha obehu a trojitý ohrievač – element ohňa; 
  • september a október – slezina, slinivka a žalúdok – element zeme;
  • november a december – pľúca a hrubé črevo  – element kovu.

Ak sa niektorý z orgánov dostane do nerovnováhy, naruší sa energetika celého tela. Napríklad oslabenie pečene – hlavného detoxikačného orgánu tela, dopadá aj na energetiku srdca. Ak však chceme dosiahnuť skutočné zdravie, musíme očistiť nielen telo, ale aj myšlienky. Lekárka tradičnej čínskej medicíny Chen Yan Fang z Eu Yan Sang Wellness kliniky pre magazín NATURA spomenula: “Ľudia sú nezdravší pretože jedia príliš veľa spracovaných potravín, nedosahujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a neustále čelia počítačom.” Keď začneme napríklad detoxikáciou obličiek, čriev alebo pľúc zvyšovať energiu, spustíme ju na všetkých úrovniach. S detoxom je teda kľúčovo spojená strava a stav nášho emočného JA. 

Detoxikácia s telovými sviečkami Medo

Spojením komínového efektu, tepla sálajúceho zo sviečky a bylinných výťažkov je sviečkovanie predurčeným nástrojom detoxu. Procesom harmonizácie a vyťahovania toxínov prostredníctvom pokožky pomáha k nastoleniu rovnováhy fyzického, aj emočného tela. Podľa rytmusu orgánov prislúchajúcemu vybraným ročným mesiacom odporúčame nasledujúce sviečky:


Zdroje: Zázračná detoxikace (Robert S. Morse), Od pramene čínské medicíny (Petr Hoffmann).