Energetické liečenie: Harmonizácia duševného a fyzického zdravia

Holistické liečiteľstvo má mnoho princípov. Jedným z nich je viera v spojitosti fyzického a energetického tela, ktoré spája životná energia. Tá prúdi našim telom a je nazývaná Chi [Či], Prána alebo Životná sila. Energetické liečenie využíva túto silu na hojenie a uzdravenie, pričom mnohými mudrcmi, svätcami, či liečiteľmi bola, aj je považovaná za umenie. 

Životná energia – súčasť každej ľudskej bytosti

Každý človek je súčasťou prírody, ktorá je podriadená vlastnými zákonitosťami. Podľa filozofie východných kultúr zákonmi vychádzajúcimi z tvrdenia, že každú živú bytosť tvorí zložitá energetická sústava. Jej vibráciami je obsiahnuté celé fyzické telo, no svojou nehmotnou povahou je pre bežné zmysly neviditeľná. Ovplyvňuje duševnú rovnováhu, ktorá v prípade prekážok v prúdení energie balansuje na tenkom lade. Hromadenie blokov ľad prelomí a má za následok nielen pocity úzkosti a depresie, ale aj narušené zdravie. 

Psychika a jej účasť na chronických ochoreniach

Už nielen prírodná, ale aj moderná medicína častokrát poukazuje na úzke prepojenie duševného a fyzického zdravia. Až 14 % globálneho zaťaženia chorobami sa pripisuje duševným poruchám, medzi ktoré patria depresie. Úzkosť a negatívny stav mysle ovplyvňujú schopnosť vykonávať činnosti podporujúce zdravie rovnako, ako môžu mať dopad chronické choroby na duševné rozpoloženie. Psychológ PhDr. Ing. Martin Pospíchal pripúšťa dokonca vplyv psychiky na imunitu, či stresu na potenciálne nádorové bunky.

Uvádza, že negatívne zážitky sa v mozgu menia na nervové impulzy, z ktorých sa uvoľňujú stresové hormóny. Tie z dlhodobého hľadiska môžu ovplyvniť procesy v tele a nabúrať imunitný systém. 

[Položte si otázky: “Ako sa v skutočnosti máte? Ako je na tom vaše duševné zdravie? Trápia vás strachy, či nadmerný stres?”]

Myseľ, mozog a časti nášho tela sú prepojené. Preto, ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, niektoré choroby si (stavom mysle) privoláme sami.

Energetické liečenie ako uzdravovací proces

V energetickom liečiteľstve sa verí, že fyzické problémy sú spôsobom komunikácie mysle, ktorá volá o pomoc. Prvá zmienka o liečebnom procese pracujúcom s vnútornou energiou sa datuje späť do roku 1500 pred naším letopočtom. Korene energetického liečenia tak do prírodnej medicíny zarastajú už niekoľko tisíc rokov. A aj keď existuje mnoho spôsobov aplikácie, v širšom slova zmysle ide o harmonizáciu energetických tokov v tele. Rovnováha tohto procesu udržiava fyzické, aj psychické zdravie a posilňuje samouzdravovaciu schopnosť organizmu.

Energetické liečenie teda dokáže znížiť príznaky psychickej depresie a stresu vytváraného okolím, alebo sebou. Znižuje symptómi duševnej tiesne, čím pomáha predchádzať ochoreniam. Ide o ucelený koncept starostlivosti o zdravie a zlepšenie kvality každodenného života.

Energetické liečenie telovými sviečkami

Harmonizáciu energetických tokov v tele je možné nielen akupunktúrou, či metódou “Reiki”, ale aj telovými sviečkami. Tie komínovým efektom vyťahujú z tela toxíny, čím výrazne prispievajú k čistiacej schopnosti organizmu. Pomáhajú spriechodniť zablokované toky energie – meridiány a podporujú samoliečebný proces tela. 

Ich terapeutické vlastnosti využívali v Číne, Indii, Tibete, či Egypte. Ako súčasť energetického liečenia slúžili aj Indiánom z kmeňa Hopi, ktorí sú známi bohatými vedomosťami o prírode.