Umenie odpočinku: Podstata uvoľnenia tela, i mysle a jej postavenie v harmónii života

Rovnako, ako striedanie ročných období v prírode, kedy zimu nahrádza leto a naopak, je polarita dôležitá aj v každodennom živote. Vytvárať protiklad stresu a napätiu upustením od kontroly a ťarchy ťaživých myšlienok sú kľúčovými krokmi k zdraviu. Kde však spočíva podstata uvoľnenia tela, i mysle a jej postavenie v harmónii života?

Obrázok: freepik.com

Stres je v správnej miere nápomocný

Počas pocitu napätia dochádza v ľudskom tele k zmenám. Mierny stres posilňuje spojenie medzi neurónmi v mozgu, čo zlepšuje pamäť, rozsah pozornosti a produktivitu. Krátkodobé pociťovanie stresu a napätia v správnej miere preto pomáha zvládať náročné situácie a zvýšiť dosiahnutý výkon. Jedným z dôkazov je aj fakt, že množstvo ľudí pod stresom podáva lepšie pracovné výsledky. Zvýšenie mentálnej výkonnosti stresom potvrdzuje aj štúdia vedcov z univerzity v Berkeley. 

Ak však naša myseľ zostane v stave stresu príliš dlho, môže dôjsť k nalomeniu zdravia. Bolesti hlavy, ťažoba v krku,či iné fyzické symptómy dokážu byť výsledkom práve stresového preťaženia. Tento stav má nemalý dopad aj na duševné zdravie, kedy vplyvom na mozog môže dôjsť k hlbokým depresiám. Rovnováha stresu a uvoľnenia je v oblasti zdravia preto kľúčová.

Umenie odpočinku podľa tradičnej čínskej medicíny

Množstvo z nás pozná ťaživý pocit, ktorý na povrch vypláva pri každom pokuse uvoľniť sa. Nervózne bubnovanie prstami po stole, či myšlienky behajúce po všetkom, čo pri tomto čine zdanlivo zanedbávame. Tradičná čínska medicína spája odpočinok s koncentráciou. Snahou oslobodiť myseľ od starostí a problémov, kedy sa uvoľňujú svaly, aj nervy. Zreteľom na dýchanie, ktoré vedome dokážeme spomaliť a upokojiť, čo vedie k hlbokej relaxácii. 

Žijeme rýchly a vzájomne utvorenými konkurenciami pretkaný svet plný vytvorených stereotypov, v ktorom sa jeden druhého snažíme predbehnúť. Uponáhľaný štýl žitia spotrebúva množstvo životnej energie, ktorej ubúdaním je otázkou času telesná, i duševná nepohoda. Čínska medicína spája bolesti s duševným stavom, ktorý ak je v nerovnováhe, nedokáže maximalizovať proces uzdravenia. Činnosti meditatívnej kvality, ako cvičenie jogy, tai chi, či sviečkovanie, svojím vedomím a pomalým vykonávaním vedú k relaxácii. Tá zas vedie k spomaleniu srdcovej frekvencii, klesanie krvného tlaku a prehĺbenému dýchaniu.

Uvoľniť sa neznamená iba sedieť s prekríženými nohami

Napriek tomu, že sa stresu nedokážeme vyhnúť úplne, činnosťami podporujúcimi uvoľnenie sa ho môžeme naučiť zvládať. Ich praktizácia vedie k duševnému pokoju, čo podporuje pozitívne myslenie. Harvardská lekárska fakulta dokonca uvádza, že relaxácia dokáže zlepšiť imunitný, aj kardiovaskulárny systém.Uvoľniť sa ale neznamená iba sedieť s prekríženými nohami. Tento stav upustenia od zaťažujúcich myšlienok neustále lietajúcich v hlave je možné dosiahnuť rôznymi činnosťami, medzi ktoré patria:

  • cvičenie;
  • vedomé dýchanie;
  • meditácia;
  • sviečkovanie;
  • písanie;
  • čítanie;
  • pobyt v prírode;
  • svalová relaxácia;
  • kreatívne činnosti.

Neexistuje žiadne konkrétne usmernenie, ako často by sa mali praktizovať techniky podporujúce uvoľnenie. Ich potreba zaradenia do každodenného života vyplýva z životného štýlu, či okolia každého jednotlivca, no pociťovať väčšiu mieru pohody vychádzajúc z harmonizácie emócií a mysle je nevyhnutný predpoklad zdravého života. 


  1. Benson H, Casey A, Dadoly A a kol., Eds. Riadenie stresu: Prístupy k prevencii a znižovaniu stresu. Špeciálna zdravotná správa o Harvardskej lekárskej škole. Boston, MA: Harvardská lekárska škola; 2008.