Zobraziť filtre

Produkty podľa problémov

Telové sviečky podľa terapie

Mentálna nepohoda a duševné zdravie ešte donedávna zostávali nepovšimnuté, napriek tomu, že naše telo nie je iba prázdnou škrupinou. Depresii, neprekonaným traumám a krivdám sa dnes už v prospech duševnej pohody prikladá čoraz väčší dôraz. Naše životy sú pretkané emóciami, ktoré sú často ovplyvnené stresovou udalosťou. Halucinácie, poruchy príjmu potravy, zmätenosť alebo zábudlivosť sú vážne situácie, ktoré si vyžadujú pozornosť. Psychické problémy, aj už spomenuté, svoj koreň nachádzajú v genetike, no vo väčšej miere vo vplyve a tlaku okolia.

Depresia a úzkosť môžu byť sprevádzaná fyzickými príznakmi

Sťahovanie sa do seba a svojej vlastnej bubliny, aj strata chuti do jedla patria medzi časté príznaky depresie. K nim sa pridružuje pocit osamelosti, neschopnosť radovať sa, či poruchy pozornosti. Depresia je častým psychickým problémom, ktorý sa môže prejaviť aj na telesnej úrovni. Dôjsť môže k tlakom na hrudníku, bolestiam hlavy, hnačke alebo páleniu pokožky. V prípade podozrenia na úzkosť alebo depresiu je dôležité nebanalizovať a pristúpiť k liečbe. Ignorácia týchto psychických stavov totiž môže mať fatálne následky na aktívny a zdravý život.

Psychické poruchy a ich prevencia a liečba prírodnou cestou

Psychické poruchy patria v dnešnej dobe vzájomného porovnávania sa a nadmerného tlaku medzi časté duševné stavy. Okrem toho, že ovplyvňujú celkové myslenie, majú dopad aj na správanie človeka. Ich prejavy majú negatívny dopad na kvalitu života, a tak je dôležité, aby nezostali nepovšimnuté. Telové sviečky sú vhodným nástrojom na navodenie psychickej rovnováhy, ktorá je pre šťastie nevyhnutná. Telové sviečky Duševná pohoda sú vytvorené so zámerom podpory psychickej rovnováhy. Ich vypaľovanie pomáha k zmierneniu mentálneho napätia. Telové sviečky na harmonizáciu vnútorných orgánov sú vhodné na prekonanie nahromadených strachov a krívd. Ich priloženie na oblasť brucha prináša úľavu. Brucho je totiž epicentrom emócií.