Medosviečky

Návod na použitie ušných a telových sviečok

Ako začať – prvá terapia/aplikácia sviečky

Pupok je bránou, cez ktorú sme vstúpili do tohto sveta. Najdôležitejším vitálnym centrom energie tela. Portálom prepájajúcim prenatálnu a postnatálnu energiu. Spolu s bruchom predstavuje stret mikrosystému organizmu a epicentrum strachov a krívd.

 • Prvú sviečku odporúčame aplikovať do pupka, pričom počas prvej terapie je vhodné použiť iba jednu sviečku za deň. (Neskôr je možné použiť i viac sviečok s priložením na rozličné miesta, s dodržaním maximálne piatich sviečok za deň.)
 • Jedna sviečka sa prikladá iba na jedno miesto, kedy nie je vhodné použiť rovnakú sviečku na viac miest, (môže dôjsť k preneseniu problému).
 • Ak sviečku nevypálime naraz, už ju viac neodporúčame použiť.
 • Na každú použitú sviečku pred, i po jej aplikácii odporúčame vypiť asi 2 dcl vody.

Použitie sviečok Medo

Pomôcky: sviečka podľa druhu terapie, miska s vodou na uhasenie sviečky, zápalky alebo zapaľovač, bylinný krém, nožnice, deka, alobal na ohorok.

 • Uložte seba/osobu, ktorej sa bude sviečka prikladať do pohodlnej polohy tak, aby ste mali k miestu, na ktoré sa bude sviečka prikladať bezproblémový prístup. (V miestnosti nesmie byť prievan, ktorý negatívne ovplyvňuje priebeh horenia sviečky.)
 • Pred použitímsviečky, potrieme a premasírujeme postihnuté miesto krémom alebo olejom. (Odporúčame využiť 100 % prírodný masážny krém pod sviečky.)
 • Do sviečky si vložte zámer.
 • Skontrolujte či je na užšom konci sviečky gáza a sviečku zapálte v širšej časti. Ak gáza vypadla, podložte ju servítkou.
 • Užším koncom priložte sviečku kolmo na telo tak, aby neunikal dym. Ak uniká, mierne pritlačte.
 • Sviečku nechajte dohorieť po pásik a následne uhaste v miske s vodou. Vďaka zloženiu si drží svoj tvar a zohne sa približne 1 cm nad pásikom. Pre lepší pocit bezpečia je možné po vyhorení polovice sviečky zhorenú časť odstrihnúť do misky s vodou.
 • Sviečkované miesto premasírujte bylinným krémom, čím uzavriete energetické telo. Následne prekryte dané miesto dekou a odpočívajte v teple a v kľude 10 – 15 min.
 • Je vhodné, aby si ohorok otvárala sviečkovaná osoba sama. Podľa usadenín v ohorku je možné diagnostikovať, aký proces sa z tela uvoľnil. Po diagnostike odporúčame ohorok zabaliť do alobalu a vyhodiť mimo miestnosť.

Ako aplikovať ušné sviečky

 • Pri terapii ušnými sviečkami použite ochranné kolečko a pre vyššiu bezpečnosť môžete  prekryť vlasy nesyntetickým materiálom.
 • Vždy treba odsviečkovať obe uši a na každé ucho použiť novú sviečku.
 • Ak sa sviečkujete sami, je nutné mať plameň ohňa pod kontrolou.
 • Držte v druhej ruke zrkadielko, na kontrolu sviečky.
 • V ostatných oblastiach postupujte podľa vyšie popísaného postupu sviečkovania.

Aplikácia sviečok u detí

 • Veľkosť sviečky je podmienená vekom dieťaťa. Odporúčame použiť detské sviečky, ušné sviečky, či telové sviečky, ktoré necháme vyhorieť asi do polovice.
 • Aplikovať tak, aby bolo dieťa v kľude, alebo keď batoľa spí.
 • Dieťa si samo vie povedať kedy stačí. Ak to začína byť  pre dieťa nepríjemné, na pár sekúnd dáme sviečku preč a pokúsime sa opakovane priložiť. V prípade, že ju naďalej odmieta, proces ukončíme zahasením sviečky.
 • Aplikáciu opakujeme podľa potreby a typu ochorenia.

Aplikácia sviečok u zvierat

 • Odporúčame použiť Telové sviečky pre zvieratká.
 • Aplikovať tak, aby bol domáci miláčik v kľude.
 • Ak to začína byť  pre domáceho miláčika nepríjemné, na pár sekúnd dáme sviečku preč a pokúsime sa opakovane priložiť. V prípade, že ju naďalej odmieta, proces ukončíme zahasením sviečky.
 • Aplikáciu opakujeme podľa potreby a typu ochorenia.

Ako vložiť zámer do sviečky

Svojimi slovami zhmotňujeme to, čo chceme, aby sa udialo. Naše túžby a ciele do sviečky vkladáme preto tak, akoby sme ich už v živote dosiahli. Definujeme si ich v čase, ktorom sa už udiali  – v prvej osobe jednotného čísla. Napríklad v prípade potreby utuženia zdravia: ,,Viem, aké je to byť zdravá.” Sviečkovanie dáva možnosť vdýchnuť zámer do celého tela a vydýchnuť to, čo nám bráni v jeho dosiahnutí.

Ako dlho trvá sebauzdravenie?

Keďže je závislé od rôznych okolností, je veľmi individuálne. Napríklad pri akútnych ochoreniach ako chrípka, kašeľ, nádcha, či bolesti hlavy, pozitívne výsledky väčšinou prichádzajú už po prvých aplikáciách. Pri menej vážnych ochoreniach sa dostavia bežne do 5 – 6 dní/aplikácii 10 – 12 ks sviečok. Pri vážnejších ochoreniach by ste mali zaregistrovať výsledky približne po štrnástich dňoch/aplikácii 20 – 30 ks sviečok. Po prvých náznakoch zlepšenia sa aplikuje menej sviečok, a to buď predĺžením intervalu aplikácie (t. j. sviečky sa aplikujú každý druhý deň) alebo znížením množstva aplikovaných sviečok za daný deň.

Vloženie zámeru do sviečok - Medosviečky

Ako postupovať

PRI AKÚTNYCH PROBLÉMOCH

 • Po dobu troch dní na jednom vybranom bode denne aplikujte 2 – 4 sviečky.
 • Po troch dňoch alebo po zlepšení stavu znížte denné množstvo na 1 – 2 sviečky. Podľa potreby následne predlžujte interval aplikácie – napríklad aplikácia každý 2., či 3. deň.
 • V prípade totožného bodu aplikácie odporúčame medzi jednotlivými sviečkami prestávku 2 – 3 hodiny. Ak na terapiu boli vybrané dve, či viac odlišných bodov, prestávka medzi jednotlivými aplikáciami nie je nutná.

PRI CHRONICKÝCH PROBLÉMOCH

 • Po dobu troch dní na jednom vybranom bode denne aplikujte 1 – 2 sviečky.
 • Po troch dňoch po dobu troch dní zvýšte denné množstvo na 2 – 4 sviečky.
 • Po uplynutí intervalu alebo pri zlepšení stavu aplikujte opäť 1 – 2 sviečky. Podľa potreby následne predlžujte interval aplikácie – napríklad aplikácia každý 2., či 3. deň.
 • V prípade totožného bodu aplikácie odporúčame medzi jednotlivými sviečkami prestávku 2 – 3 hodiny. Ak na terapiu boli vybrané dve, či viac odlišných bodov, prestávka medzi jednotlivými aplikáciami nie je nutná.

Diagnostika sviečky počas horenia

Počas sviečkovania sa snaží naše telo dostať do rovnováhy, vďaka čomu vieme na základe diagnostiky plameňa identifikovať, čo sa v našom vnútri deje. Je potrebné dbať o to, aby boli sviečkované aplikované v miestnosti, v ktorej nie je prievan.

 • ČIERNY DYM: telo sa zbavuje nespracovaných emócií – podľa výšky dymu vieme určiť, ktoré emócie sa uvoľňujú.
 • FARBA PLAMEŇA: určujeme, v ktorej čakre sa nachádzajú problémy, alebo ktoré orgány máme oslabené.
 • PLAMEŇ ŤAHAJÚCI SA DOPREDU: zaobrenie sa budúcnosťou – žijeme v budúcnosti.
 • PLAMEŇ ŤAHAJÚCI SA DOZADU:  minulosť – krivdy z minulosti, veľa premýšľame, vyčítame si čo sme mali urobiť inak.
 • PLAMEŇ ŤAHAJÚCI SA DOPRAVA: mužská téma, potreba riešenia vzťahu s mužmi, otcom, kolegom, kamarátmi.
 • PLAMEŇ ŤAHAJÚCI SA DOĽAVA: ženská téma, určuje, aký máme vzťah k ženám, emočné bloky zo strany matky.
 • VYSOKÝ PLAMEŇ: málo energie, veľa informácií ale málo emócií, znížený prah bolesti.
 • NÍZKY PLAMEŇ: veľa chaotickej energie, veľa emócií, strachov, málo energie na zmenu.
 • ROZDVOJENÝ PLAMEŇ: riešenie viacerých problémov naraz.

Počas horenia je možné počuť rôzne praskanie, ktoré predstavujú emócie sálajúce z našich tiel. Keď praskanie nastáva v začiatkoch horenia, ide o starší problém. V prípade praskania bližšie k pásiku, problém je aktuálnejší.

Diagnostika ohorku sviečky

Po aplikácii zostanú na ohorku, gáze  drobné nečistoty. Z nich dokážeme vyčítať, čo z nás sviečka vytiahla.

 • JEMNÝ BIELY PRÁŠOK: baktérie, opuchy.
 • HRUDKY V PRÁŠKU: ich množstvo a farba určuje pôvod problému.
 • ŽLTÉ A ZELENÉ HRUDKY: zápaly.
 • RUŽOVÉ A ČERVENÉ HRUDKY: krvné zrazeniny a tromby.
 • SIVÉ A ČIERNE: kamene a piesok.
 • OSTRÉ ŠPICATÉ HRUDY: prienik energií (urieknutie, prisadlík), tvar môže napovedať dôvod problému.

Diagnostika ohorku sviečkx

Indikácie a miesta aplikácie

 • ALERGIE: pupok, pečeň, oblasť tretieho oka.
 • BOLESTI CHRBTICE: na miesto bolesti.
 • BOLESTI HLAVY, MIGRÉNA: čelo.
 • BOLESTI KĹBOV A SVALOV: na miesto bolesti.
 • CHRÍPKA: krčná jamka, pod kľúčne kosti
 • DEPRESIE: pupok, solar plexus, stred hrudníka.
 • DÝCHACIE ŤAŽKOSTI (ASTMA): pod kľúčne kosti, stred hrudníka.
 • HEMOROIDY: kostrč.
 • KOŽNÉ PROBLÉMY (AKNÉ, EKZÉM, LUPIENKA): vedľa postihnutého miesta, obličky, pečeň.
 • LYMFATICKÝ SYSTÉM: podľa postupu uvedeného na balíku.
 • MENŠTRUAČNÉ BOLESTI: podbruško.
 • NÁDCHA: na čelové dutiny, nosové dutiny – vždy obe strany.
 • NESPAVOSŤ: pupok, týmus.
 • OČISTA ENERGETICKÉHO TELA: na čakry.
 • OTVORENIE VEDOMIA: tretie oko, pupok.
 • POHLAVNÉ ORGÁNY, MYÓMY, CYSTY: podbruško, miesto cysty.
 • POPÁLENINY, POÚRAZOVÉ A POOPERAČNÉ STAVY: vedľa postihnutého miesta.
 • POSILNENIE IMUNITY: týmus, pupok.
 • PRECHLADNUTIE: týmus, pupok, dutiny.
 • STRES, STRACHY: týmus, pupok, hrudná kosť.
 • TRÁVENIE: pupok, oblasť brucha.
 • UŠI: upozorňujeme na kontraindikácie popísané nižšie.
 • ZUBY: v blízkosti bolesti.

Kontraindikácie

Sviečkovanie nie je obmedzené vekom, či diagnózou. Sú však prípady, kedy sa odporúčame použitiu sviečky v určitých oblastiach tela vyhnúť. V prípade, že nemôžeme aplikovať sviečku na dané miesto z dôvodu kontraindikácie, aplikujeme ju na reflexné miesto rúk a nôh.

 • TEHOTENSTVO: neaplikovať v oblasti brucha, podbruška, driekovej chrbtice, hrudníka.
 • PROBLÉMY SO SRDCOM: v prípade srdcovej operácie, prekonania infarktu, či vysokého krvného tlaku neaplikujeme sviečky na oblasť srdca. Sviečky je možné vypaľovať v pupku.  
 • NEAPLIKUJEME NA OBLASŤ PRSNÝCH BRADAVIEK.
 • OTVORENÉ A POOPERAČNÉ RANY, KOŽNÉ PROBLÉMY: sviečku prikladáme vždy vedľa postihnutého miesta.
 • SLIZNICE: neodporúčame aplikovať na ústa, jazyk, genitálie, oči.
 • AKÚTNY ZÁPAL UŠÍ, PERFORÁCIA UŠNÉHO BUBIENKA: aplikovať pred, či za ucho.
 • NEAPLIKUJEME V PRÍPADE ALERGIE NA VČELIE PRODUKTY A VYSOKEJ HORÚČKY.

Relatíva

V prípade reakcie tela na sviečkovanie v podobe výkyvov vo fyzickej rovnováhe, ktoré pretrvávajú viac ako 12 hodín, odporúčame terapiu pozastaviť. Tieto stavy disharmónie tela môžu nastať následkom dlhodobo oslabenej imunity, či chronickej choroby, v dôsledku čoho je organizmus náchylnejší na každú zmenu. Regenerácia je pomalšia a kapacita životnej energie nižšia. Sviečkovanie vplýva na bloky životnej energie, ktorej nástup spôsobuje odchýlky, pre zdravý organizmus ľahko vyrovnateľné. Osoby s nižšou kapacitou životnej energie nastolenie rovnováhy vyčerpáva, v dôsledku čoho môže dôjsť k neželaným ťažkostiam. V takýchto prípadoch odporúčame začať páliť sviečku v pupku raz týždenne a na základe reakcie tela tento interval zvyšovať. 

 • Pri zvýšenej teplote.
 • Počas silnej menštruácie.
 • Po požití alkoholu.