Napojenie na ženskú silu

Bez ohľadu na vek alebo fyzickú kondíciu, ženy majú vo svojej podstate zakódovanú schopnosť jemného cítenia a chápania. Nadviazanie spojenia so svojou vlastnou autenticitou a silou ponúka širší pohľad na duševné, i fyzické zdravie. Prečo je napojenie na vlastnú ženskú silu zásadné pre rovnováhu a spokojné bytie?

Nárat k ženskej sile

Obrázok: freepik.com

Vďaka procesom, ktorými prechádza ženská myseľ i telo – menštruácia, sexualita, tehotenstvo, počatie, ženy dokážu bližšie vnímať zákonitosti prírody. Ich postavenie sa v priebehu vekov neustále vyvíjalo. V niektorých kultúrach sa žene, ako nostiteľke plodnosti prisudzovali magické sily posilňujúce jej pozíciu. Rola ženy vekmi nadobúdala novú podobu, kedy u mnohých prepojenie tela a mysle zostalo zabudnuté. Schopnosť preskúmať vlastné korene ženskosti však zo ženského bytia nevymyzli. Sú tam, hľadajúc cestu znovuobjavenia.

Potláčanie ženskej energie 

Utláčanie ženskej energie pramení z dlhej histórie, kedy sa prejavy ženskej sily považovali za nežiadúce. Mnoho žien však aj dnes ostáva naďalej odpojené od svojej energie. Vo svojom vnútri potláča svoju kreativitu a ženskú esenciu. Ženská energia je prirodzenou súčasťou žien a jej nedostatok v rôznych prejavoch skôr, či neskôr vypláva na povrch. Môže sa prejaviť pocitom nepohodlia, nespokojnosti, problémami so sebaprijatím, nadobudnutím plnohodnotného vzťahu alebo problémami na fyzickej úrovni.

Ženská sila v hĺbke vlastného bytia ukrytá

Ženská energia je príťažlivá, atraktívna, divoká a zmyselná. Plynie z vnútra samotnej nositeľky, ktorá načúva hlasom svojich potrieb. Keď žena nadviaže spojenie so svojím JA, dochádza k dotyku vlastnej sily a celistvosti. Ponímanie ženského zdravia čisto ako fyzický stav predstavuje veľmi úzky pohľad. V širšom meradle zastrešuje aj stav sebaúcty, sebarozvoja, či sebalásky. Nazrieť do vlastnej hĺbky a znovuobjaviť vnútorne ukrytú ženskú silu preto predstavuje základ pohody, i rovnováhy tela a duše. Základ, ktorý je položený vo vlastnom vnútri disponujúcom porozumením, aj hlbokou silou. 

Telové sviečky na prebudenie ženskej sily

Vytvorili sme sviečky so zámerom – návratu prasily a nadobudnutiu ženskej esencie. Sviečky prostredníctvom afirmácií a očisty energetických dráh pomáhajú nastoliť v tele rovnováhu a objaviť v sebe ukrytú ženskú silu. Slúžia k prehĺbeniu vzťahu samej k sebe a návratu k vlastným koreňom. Nadobudnutiu väčšej istoty voči svojmu ženskému JA.