Medosviečky

Herbár

Dovoľujeme si vás informovať, že vzhľadom na legislatívu EÚ, nemôžeme uvádzať tvrdenia, o akomkoľvek liečebnom účinku bylín. Dopad bylín na zdravie je však preukázaný mnohoročnými pozitívnymi výsledkami a dlhoročnou tradíciou. Vzhľadom k tomu veríme v zdravý úsudok našich zákazníkov, ktorí si sami musia vybrať, čo a akým spôsobom v rámci svojho zdravia uplatnia. Byliny, ako formu prírodnej medicíny preto môžu prijať, či odmietnuť.